Yatırım Amacı ve Stratejisi

Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ , Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.Bu çerçevede Şirket;

a)Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapar.

b) Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır.

c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.

d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar.

spam free

* Bilgi Toplumu Merkezi

DUYURU

26.04.2017 Bedelli sermaye artırımına ilişkin onaylanmak üzere SPK’ya sunulan taslak izahname

18.12.2014 Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin iç kaynaklardan gerçekleştireceği sermaye artırımına ilişkin İhraç Belgesi.

23.05.2014 Şirketimiz unvanı Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değişmiştir.

02.01.2008 Tarihi itibariyle EURYO olan hisse kodumuz EMBYO olarak değiştirilmiştir.