İzahname

* Halka arz izahname ve sirküler seti

* Sermaye artırımı izahname ve sirküler seti

* Bedelli sermaye artırımına ilişkin onaylanmak üzere SPK’ya sunulan taslak izahname