Kurumsal Yönetim

* Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)

* Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)

* Kurumsal Yönetim Prosedürü

* "Denetimden Sorumlu Komite"'nin Görev Alanları ve Çalışma Esasları

* "Kurumsal Yönetim Komitesi"'nin Görev Alanları ve Çalışma Esasları

* "Riskin Erken Saptanması Komitesi"'nin Görev Alanları ve Çalışma Esasları

* Bağış Politikası

* Bilgilendirme Politikası

* Etik Kurallar

* Kar dağıtım Politikası

* Payların Geri Alım Politikası

* Tazminat Politikası

* Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası

* Yönetim Kurulu Çalışma Esasları