Portföy Bilgileri
Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Halka Arz Tarihi 7-8-9 Haziran 2006
Ortaklık Yapısı
30 Haziran 2016 itibariyle
Adı / Soyadı ve Ticaret Unvanı
Sermaye (YTL)
Hisse Adedi
Oran (%)
Grubu
Ortaklık Toplam Değeri

22.576.405,53

Mustafa ŞAHİN
67.114,09

67.114,09

0,33
A
Birim Pay Başına Toplam Değeri

1,12882

Diğer Halka Açık Kısım
19.932.885,91
19.932.885,91
99,67
B
 
BİST'da İşlem Gördüğü Ağırlıklı Ortalama Fiyatı
0,50
Toplam
20.000.000
20.000.000
100
Not:
Nama yazılı paylar dışında diğer paylar halka arz edilmiş paylar statüsündedir.

Portföy Dağılımı (%)

30.06.2016

Portföy Yöneticisi
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür
GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Hisse Senetleri
23,31
Adı Soyadı
Ünvanı
Devlet Tahvili
13,51
Orkun ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkanı
Ters Repo
11,13
Ali ARSLAN
Yön. Kur. Bşk. Yrd.
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
51,27
Tarkan KIRLANGIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
Metin YILDIRIM
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi / Denetim Komitesi Bşk. / Riskin Erken Saptanması Komite Bşk. / Kurumsal Yön. Komite Bşk. / İç Kontrolden Sorumlu Yön. Kur. Üyesi
Yabancı Devlet Tahvili
0,71
Sevinç BOZKURT
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi / Denetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
VİOP
0,07
Orkun ŞAHİN
Genel Müdür
Toplam
100,00
 
 
Mali İşler
Adı Soyadı
Görevi

Yatırım Stratejisi ve Karşılaştırma Ölçütü

Fikret ARIK
Muhasebe Yetkilisi
 

İçsel Bilgilere Erişim Listesi

EURO MENKUL KIYMET YAT. ORT. A.Ş. SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Temel Bilgiler

Son Güncelleme Tarihi
12.08.201
6