04/03/2014

 

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YATIRIM STRATEJİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: V,No:60 sayılı “Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde şirketin portföy yapısına uygun olacak şekilde “Karşılaştırma Ölçütünü” aşağıdaki şekilde belirlenmiştir

Euro B Tipi Menkul Kıymetler
Yatırım Ortaklığı A.Ş Karşılaştırma Ölçütü
Euro B Tipi Menkul Kıymetler
Yatırım Ortaklığı A.Ş Strateji Bant Aralığı
BİST Ulusal 100 Endeksi
5 %
Pay Senedi
%0-%30
KYD O/N Ters Repo Endeksi
20 %
Ters Repo-BPP
%0-%30
KYD 182 gün TL Bono Endeksi (Sabit)
20 %
Devlet iç borçlanma senetleri
%0-%30
KYD 365 gün TL Bono Endeksi
50 %
Özel sektör borçlanma senetleri
%40-%70
KYD Eurobond Endeksleri
5 %
Yabancı Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Özel Sektör Borçlanma Senetleri
%0-%30