Bağış Politikası


Şirketimiz Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edilmemesi, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan kurum, vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamaz.

Yapılan bağışlar ayrıntılı bir şekilde şirketin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların bilgisine sunulur ayrıca şirket internet sitesine eklenir.

Yürürlülük : Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. bağış politikası 18.03.2014 tarih ve 2014/8 sayılı yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.